MOJE RIEŠENIE? ZAVIESŤ HMOTNÚ A TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI POLITIKOM A VYSOKÝM ŠTÁTNYM ÚRADNÍKOM, HOVORÍ PRÁVNIČKA GABRIELA ZÁVACKÁ

author
5 minutes, 45 seconds Read

Za veľmi dôležitú oblasť pri hľadaní a podpore talentov považuje právnička Gabriela Závacká aj na pohľad oblasť, ktorá sa talentom priamo nevenuje. Je presvedčená, že oblasť ekológie je priamo súvisiaca aj s návratom kultúry a kultúrnosti, a teda aj s motiváciou mladých ľudí nájsť a rozvíjať svoj talent. Hovorí, že napr. za toxické znečistenie vôd by malo byť doživotie. „Pretože tieto trestné činy neohrozujú iba jeden život, náš, ale aj budúce generácie. Proste znečisťovanie prírody by sa malo rovnať masívnej vražde. Desiatky rokov, až doživotie,“ tvrdí s tým, že ekologický problém sa veľmi podceňuje a za tento prírodný terorizmus platíme už teraz. Viacej v zaujímavom rozhovore, ktorý je pokračovaním série rozhovorov o talentoch, tentokrát s právničkou JUDr. Gabrielou Závackou.

 

Dnes sa často hovorí o nezáujme mladých ľudí napr. o šport. Ako by ste daný problém vyriešili? Čo je potrebné zmeniť?
Mladí ľudia žijú v rodine. A spravidla ich správanie je len odraz výchovy ich rodičov. Ich rodičia majú svoju prácu. A veľa z nich má zlé pracovné a ekonomické podmienky. Ich športom je prežiť z mesiaca na mesiac. Z toho vyplýva nezáujem rodičov o iné veci. Nemajú ani energiu sa venovať svojím deťom. Ako by som to riešila ja? Nezáujem nie je len u mladých, ale aj na úradoch. Všade je bordel. Nezáujem mladých o kultúru je iba jeden z dôsledkov. Moje riešenie? Zaviesť hmotnú a trestnú zodpovednosť voči politikom a vysokým štátnym úradníkom. Potom by skepsa do značnej miery opadla.

Dnes sa hovorí aj o kultúrnom úpadku spoločnosti. Ako to vidíte vy?
Dnes je národným biznisom výrub stromov, následne ich predávať ako biomasu. Úpadok spoločnosti nie je len v kultúre, ale vo všetkých oblastiach nášho denného života.

 

Moje riešenie? Zaviesť hmotnú a trestnú zodpovednosť voči politikom a vysokým štátnym úradníkom. Potom by skepsa do značnej miery opadla. A za toxické znečistenie vôd či polí aj doživotie. Pretože tieto trestné činy neohrozujú iba jeden život, náš, ale aj budúce generácie. Proste znečisťovanie prírody by sa malo rovnať masívnej vražde.

 

Čo by bolo potrebné pre záchranu kultúry a kultúrnosti?
Mne tu napadla príroda. Zaviesť veľmi prísne tresty pre toho, kto vo veľkom znečisťuje prírodu. Napr. za masívny vyrúb stromov dať desať rokov. Za toxické znečistenie vôd či polí aj doživotie. Pretože tieto trestné činy neohrozujú iba jeden život, náš, ale aj budúce generácie. Proste znečisťovanie prírody by sa malo rovnať masívnej vražde. Desiatky rokov, až doživotie. Ekologický problém sa veľmi podceňuje. My za tento prírodný terorizmus platíme už teraz – povodne, krúpy, enormné výkyvy počasia.

 

Oddeliť verejnú správu od politikov. Podporiť našich malých podnikateľov, oživiť poľnohospodárstvo, oživiť zaniknuté kvalitné podniky.

 

Čo je najväčší problém, ktorý trápi spoločnosť?
Chudoba, choroby, stres v práci, nevymožiteľnosť práva, arogancia bohatých, kriminalita.

Ako by ste ho navrhli vyriešiť?
Zaviesť trestnú a hmotnú zodpovednosť politikom a štátnych úradníkov. Oddeliť verejnú správu od politikov. Podporiť našich malých podnikateľov, oživiť poľnohospodárstvo, oživiť zaniknuté kvalitné podniky. Potom zaviesť do Trestného poriadku mobbing, bossing – ako trestný čin. Dva roky nepodmienečne. Osvetu proti mobbingu robí Inštitút ochrany ústavných práva na čele s JUDr. Máriou Ritomskou.

 

Ilustračná fotografia

 

Čo hovoríte na nápad vytvoriť databanku nápadov pre zlepšenie fungovania vecí? Nejaký verejne dostupný portál, kde by ktokoľvek mohol písať svoje nápady v rôznych oblastiach?
Vy to asi začínate. Všetko nové sa rodí ťažko. Dobrý nápad.

 

Zaviesť veľmi prísne tresty pre toho, kto vo veľkom znečisťuje prírodu. Napr. za masívny vyrúb stromov dať desať rokov.

 

Čo by bolo potrebné urobiť v spoločnosti, aby sa dobré nápady mohli zrealizovať?
V tejto spoločnosti je v pracovnom práve veľký odborník, ktorý má zdokumentované tisícky prípadov ukrivdených zamestnancov. Je to Marika Ritomská. Ja si želám, aby v každej oblasti bol niekto, kto by sa tak tejto problematike venoval. Za životné prostredie, zdravie. A moja odpoveď na otázku: čo by bolo dobré? Neignorovať takýchto ľudí, ako je Marika Ritomská, a všetkých, ktorí to myslia dobre. Ale vieme, že spoločnosť ovládajú médiá, alebo aktivisti, ktorí vidia iba svoju kariéru.

Pred pár rokmi bolo v správach, že mladé šikovné dievča nemalo sluch. Otvorilo si kaviareň, hneď na to o pár týždňov jej úrady „naparili“ pokutu, tak to dievča zatvorilo. Ekonomicky ho to zruinovalo. To je konkrétny príklad.

Majú dnes ľudia dosť nápadov, alebo sú skôr apatickí?
Ktorí ako. Ak mal nápady, tak jeho snaha zanikla v dôsledku frustrácie. Nie sú peniaze, spoločenská neochota, neochota zo strany verejných orgánov. Pred pár rokmi bolo v správach, že mladé šikovné dievča nemalo sluch. Otvorilo si kaviareň, hneď na to o pár týždňov jej úrady „naparili“ pokutu, tak to dievča zatvorilo. Ekonomicky ho to zruinovalo. To je konkrétny príklad.

Čo by ste vy vedeli urobiť pre to, aby sa nejaký váš konkrétny dobrý nápad mohol zrealizovať?
Peniaze a predvádzanie sa v médiách. Inak človek nemá šancu svoj plán zrealizovať. Alebo musí natrafiť na anjela.

Je dnešná spoločnosť dostatočne angažovaná?
Ako sa to vezme. Aktivistov je tu príliš veľa, resp. kariéristov.

Čo by bolo dobré urobiť aby sa eliminoval stav všeobecnej apatie a nezáujmu o dianie vo veciach verejných?
Poriadky sa musia robiť hore, zaviesť mobbing ako trestný čin, trestná a hmotná zodpovednosť vysokých úradníkov a politikov, veľmi prísne tresty ako masívne poškodzovanie životného prostredia. Väčšia kultúrnosť v mainstreamových rádiách a televíziách. A je toho viac.

 

(alb), foto archív G. Z.

Similar Posts