Veľkonočná báseň Ivana Monte Christo

Veľkonočná báseň Ivana Monte Christo

■ JEŽIŠ KRISTUS ■

Som Ježiš Kristus, z nebies kráľ,
pristúp v tento veľký sviatok bližšie;
a moje meno navždy chváľ.
Ja dávam ti v ňom požehnanie,
ty z mojich rúk ho vďačne príjmi
a osláv pokorne moje zmŕtvychvstanie.
Človek, dnes odovzdám ti srdce pravdy,
v ktorom moja večná láska žije;
V šťastí a taktiež v smútočnom dni,
po celý tvoj život nechaj sa ňou viesť.
Ako žiarivé slnko, ktoré svieti na nebi,
aj ona ťa bude vo viere neustále hriať.
Si čaša a ochutnávaš moje kvapky vína
a moja úprimná láska ťa v nich objíma.

Ivan Monte Christo.
Autor básní Kvetinky.