Zbierku básní Picassovo pokušenie už čoskoro nájdete v Panta Rhei

author
1 minute, 13 seconds Read

Vážení čitatelia. Picassovo pokušenie je mojou prvou básnickou zbierkou. Som veľmi rád, že po knihách Pliaga Severného panteonu, Noc s gejšou a Švédska šesťdesiattrojka prichádza na knižný trh aj poézia z mojej dielne. Básňami sa snažím oslavovať krásu žien a ich dokonalosť. Snažil som sa používať aj prirovnania, metafory. Sú tu aj odkazy na historické súvislosti (napr. báseň Sedmoro pier a koniec Kasandry), ale aj odkazy na bájne postavy (napr. S morskou pannou) či odkazy na velikánov umenia (napr. Picasso či Da Vinci). Pevne verím, že básničky sa budú páčiť nielen ženám, ktoré prostredníctvom nich pocítia nehu pri básnickej oslave ženskej krásy a dokonalosti. Určite sa však hodí aj mužskej populácii – ako darček pre svoje polovičky. A z knižky môžete svojej drahej recitovať nielen pod čerešňou a nielen počas májových popoludní. Už čoskoro sa s knižkou budete môcť stretnúť v kníhkupectvách Panta Rhei.

Toronto Nara

 

Pevne verím, že básničky sa budú páčiť nielen ženám, ktoré prostredníctvom nich pocítia nehu pri básnickej oslave ženskej krásy a dokonalosti. Určite sa však hodí aj mužskej populácii – ako darček pre svoje polovičky.

Similar Posts